Mehr Foundation

درباره ما

حمایت از کودکان مبتلا به اوتیسم و اختلالات یادگیری

معرفی بنیاد مهر

بنیاد مهر یک سازمان خیریه غیر‌انتفاعی می‌باشد، با معافیت مالیاتی و جواز دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت دارایی آمریکا، که رد و بدل‌های مالی خارجی را ممکن می‌سازد. این بنیاد در سال 2016 میلادی در ایالت مریلند تاسیس و ثبت شده است.


اهداف ما

  • معرفی نمودن بنیاد خیریه مهر و ماموریت آن به مردم عامه و درمانگران رشته اوتیسم و ناتوانی‌های یادگیری
  • رجوع و برآورد احتیاجات موسسات خیریه و آموزشگاه‌هایی که با کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانی‌های یادگیری کار می‌کنند.
  • کمک و رسیدگی به احتیاجات موسسات خیریه و آموزشگاه‌هایی که با کودکان مبتلا به اوتیسم و ناتوانی‌های یادگیری کار می‌کنند.
  • تهیه وسایل آموزش و کمک درمانی که توسط بنیاد خیریه اوتیسم کودکان و انجمن اوتیسم ایران سفارش داده شده‌اند .
  • برگزاری برنامه “جمع آوری اسباب بازی” برای اهدا به موسسات خیریه اوتیسم در ایران
  • ثبت نام بنیاد مهر در ایران به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی.
 
 

ماموریت ما​

  1. حمایت کودکان مبتلا به اوتیسم و اختلالات یاد گیری در ایران
  2. کمک در اطلاع رسانی و توزیع دانش راجع به کودکان مبتلا به اوتیسم و اختلالات یاد گیری
  3. حمایت از مدارس و مراکزی در ایران که به کودکان مبتلا به اوتیسم و اختلالات یاد گیری خدمت می‌کنند.
  4. احداث مدارس و مراکزی که به کودکان مبتلا به اختلالات یاد گیری و اوتیسم خدمت می‌کنند.
معرفی اعضا

دکتر علی صالحی

مهندس حسن پرتوی

معاون مدیر عامل و مدیر مالی

دکتر زهرا صالحی

مدیر عامل

@ تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و در اختیار بنیاد مهر می باشد.